Підписатися на RSS

Педагогічний колектив, адміністрація школи працюють над впровадженням інноваційних технологій виховання підростаючого покоління, які сприяють саморозвиткові творчої особистості учнів. Виховний процес ґрунтується на українознавстві (календарні свята, різноманітні конкурси, екскурсії, зустрічі), традиціях школи.

Основна увага приділяється формуванню громадянина-патріота України, створенню умов для самореалізації особистості учня, відповідно до його здібностей, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Мета виховання:

 • створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей;
 • формування морально-духовної, життєво-компетентної особистості, успішно само реалізованої у соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал.

Принципи виховної системи школи:

 • принцип гуманізації і демократизації виховного процесу;
 • принцип зв’язку виховання з реальним життям;
 • виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності;
 • єдність вимог і поваги до особистості;
 • послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

Завдання виховної системи:

 • Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
 • Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
 • Розвивати дитяче самоврядування як осередок самореалізації громадянського виховання.
 • Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.
 • Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
 • Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху

/Files/images/2020-2021_nr/dyalnst_zakladu/Напрямки ВР.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1320