Підписатися на RSS

Науково-методична проблема школи:

Використання компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості на засадах створення сприятливого освітнього середовища в контексті нової української школи


ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ:
 • забезпечення високого наукового та методичного рівня викладання;
 • оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;
 • вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;
 • удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
 • заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
 • активізація роботи школи молодого вчителя;
 • активізація роботи предметних методичних комісій та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;
 • впровадження в навчальний процес особистісно – орієнтованих технологій;
 • організація, інформаційно – методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та програм з питань соціального захисту дітей.

ФОРМИ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ:

 • колективні форми роботи:
 • педагогічна рада;
 • методична рада;
 • науково-практична конференція;
 • методичні наради;

групові форми роботи:

 • предметні методичні комісії;
 • творчі групи;
 • школа молодих учителів;
 • предметні тижні;
 • семінари-практикуми;
 • педагогічні читання;

індивідуальні форми роботи:

 • стажування;
 • методичні консультації;
 • співбесіди;
 • наставництво;
 • аналіз уроків;
 • робота над науково-методичною проблемою;
 • атестація вчителів, творчі звіти;
 • курси підвищення кваліфікації.

/Files/images/2020-2021_nr/dyalnst_zakladu/StryktyraMR.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1701